- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Departamenti i Gjeografisë: “GEOBIZ – Mësimi i bazuar në probleme dhe i orientuar nga biznesi për të arritur ekselencë akademike në Gjeoinformatikë”

Departamenti i Gjeografisë do të organizojë tre trajnime të shkurtra në SIG (Sistemet e Informacionit Gjeografik) gjatë periudhës Mars-Maj 2022.

Trajnimet zhvillohen në kuadër të projektit “GEOBIZ – Mësimi i bazuar në probleme dhe i orientuar nga biznesi për të arritur ekselencë akademike në Gjeoinformatikë” i bashkëfinacuar nga Programi Erasmus + i Bashkimit Europian.

Ato janë të hapura për të gjithë të interesuarit (studentë aktual në Master, të diplomuar, të punësuar në sektor që përdorin SIG etj.), që kanë njohuri bazë në të paktën një nga software-t të lidhur me SIG (ArcGIS Desktop dhe Online, QGIS etj.).

Temat e trajnimeve janë:

Punimi me të dhëna statistikore hapësinore bazuar në raste studimore (PhD. Enkela Begu; Prof.as. Dr. Sonila Papathimiu), datë 30 Mars 2022, ora 03:00 – 07:00.
Krijimi i të dhënave hapësinore tematike nga dixhitalizimi i hartave burim të skanuara dhe fotove satelitore. (Dr. Adelajda Halili; PhD. Enkela Begu) datë 28 Prill 2022, ora 03:00 – 07:00.
Hartografimi dhe analizimi i zhurmave në hapësirën urbane (Prof. asoc. Dr. Sonila Papathimiu; Dr. Adelajda Halili) datë 20 Maj 2022, ora 03:00 – 07:00.

Nëse dëshironi të merrni pjesë në 1 ose të 3 trajnimet e ofruara nga Departamenti i Gjeografisë/FHF, ju lutemi të regjistroheni në linkun e mëposhtëm:

Apliko këtu…

P.s. Për cdo trajnim do të përzgjidhen 20-25 pjesëmarrës, të cilët do të pajisen me certifikatë pjesëmarrjeje. Kriteri kryesor do të jetë niveli i aftësive në përdorimin e software-ve të mësipërm.

Departamenti i Gjeografisë do të organizojë tre trajnime të shkurtra në SIG (Sistemet e Informacionit Gjeografik) gjatë periudhës Mars-Maj 2022.

Trajnimet zhvillohen në kuadër të projektit “GEOBIZ – Mësimi i bazuar në probleme dhe i orientuar nga biznesi për të arritur ekselencë akademike në Gjeoinformatikë” i bashkëfinacuar nga Programi Erasmus + i Bashkimit Europian.

Ato janë të hapura për të gjithë të interesuarit (studentë aktual në Master, të diplomuar, të punësuar në sektor që përdorin SIG etj.), që kanë njohuri bazë në të paktën një nga software-t të lidhur me SIG (ArcGIS Desktop dhe Online, QGIS etj.).

Temat e trajnimeve janë:

Punimi me të dhëna statistikore hapësinore bazuar në raste studimore (PhD. Enkela Begu; Prof.as. Dr. Sonila Papathimiu), datë 30 Mars 2022, ora 03:00 – 07:00.
Krijimi i të dhënave hapësinore tematike nga dixhitalizimi i hartave burim të skanuara dhe fotove satelitore. (Dr. Adelajda Halili; PhD. Enkela Begu) datë 28 Prill 2022, ora 03:00 – 07:00.
Hartografimi dhe analizimi i zhurmave në hapësirën urbane (Prof. asoc. Dr. Sonila Papathimiu; Dr. Adelajda Halili) datë 20 Maj 2022, ora 03:00 – 07:00.

Nëse dëshironi të merrni pjesë në 1 ose të 3 trajnimet e ofruara nga Departamenti i Gjeografisë/FHF, ju lutemi të regjistroheni në linkun e mëposhtëm:

Apliko këtu…

P.s. Për cdo trajnim do të përzgjidhen 20-25 pjesëmarrës, të cilët do të pajisen me certifikatë pjesëmarrjeje. Kriteri kryesor do të jetë niveli i aftësive në përdorimin e software-ve të mësipërm.

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme