- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

FHF: Ditët e informimit të maturantëve 2022

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë do të organizojë në Platformën Zoom “Ditët e informimit të maturantëve 2022” sipas kalendarit të mëposhtëm. Ftohen nxënësit maturantë të kenë mundësi të njihen me programet e studimit që do të ofrohen në vitin akademik 2022-2023 nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, UT.
Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë
Mar 21, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 890 5599 9728
SecurityPasscode: BuvGJ4
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Arkeologjise dhe i Trashëgimisë Kulturore
Mar 22, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 823 859 1134
Passcode: 6MPSQJ
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit
Mar 23, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 834 3589 4138
SecurityPasscode: Mf6pt5
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Gjeografisë
Mar 24, 2022 02:00 PM
Meeting ID 837 4651 5583
Security Passcode: B8uRmP

Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022

Departamenti i Gjuhësisë
Mar 29, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 841 2248 5730
Security Passcode: t7fs2S
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Historisë
Mar 30, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 840 0972 9942
Security Passcode: Tk7Bpz
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Letërsisë
Mar 31, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 838 4903 8422
Security Passcode: 2UVdhZ

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë do të organizojë në Platformën Zoom “Ditët e informimit të maturantëve 2022” sipas kalendarit të mëposhtëm. Ftohen nxënësit maturantë të kenë mundësi të njihen me programet e studimit që do të ofrohen në vitin akademik 2022-2023 nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, UT.
Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë
Mar 21, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 890 5599 9728
SecurityPasscode: BuvGJ4
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Arkeologjise dhe i Trashëgimisë Kulturore
Mar 22, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 823 859 1134
Passcode: 6MPSQJ
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit
Mar 23, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 834 3589 4138
SecurityPasscode: Mf6pt5
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Gjeografisë
Mar 24, 2022 02:00 PM
Meeting ID 837 4651 5583
Security Passcode: B8uRmP

Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022

Departamenti i Gjuhësisë
Mar 29, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 841 2248 5730
Security Passcode: t7fs2S
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Historisë
Mar 30, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 840 0972 9942
Security Passcode: Tk7Bpz
Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë: Ditët e Informimit të maturantëve 2022
Departamenti i Letërsisë
Mar 31, 2022 02:00 PM
Meeting ID: 838 4903 8422
Security Passcode: 2UVdhZ

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme