- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

FHF: Fituesit e programit të studimit “Master Profesional”, viti akademik 2022-2023

Njoftojmë fituesit e programit të studimit Master profesional të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi, mandatin e pagesës së regjistrimit i cili shkarkohet këtu, si dhe  formularin e regjistrimit (formulari)  sipas një grafiku të caktuar:

Më datë 7 nëntor ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, nr.rendor 1-40
Më datë 8 nëntor ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, nr.rendor 41-80
Më datë 9 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, nr.rendor 81-120
Më datë 10 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjeografi, Mësuesi, nr.rendor 1-45
Më datë 11 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degën Gjeografi, Mësuesi, nr.rendor 45-90
Më datë 14 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve degën Histori, Mësuesi
Më datë 15 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve GIS, Guidë turistike
Më datë 16-17 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi për të gjithë ata fitues të cilët nuk mundën të regjistrohen në datat e caktuara sipas grafikut të mësipërm.  

Nga datat 10-17 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve Arkivistikë, Redaktori dhe Gazetari Investigative.

Për listën e plotë të fituesve Master profesional klikoni këtu…

 

Njoftojmë fituesit e programit të studimit Master profesional të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi, mandatin e pagesës së regjistrimit i cili shkarkohet këtu, si dhe  formularin e regjistrimit (formulari)  sipas një grafiku të caktuar:

Më datë 7 nëntor ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, nr.rendor 1-40
Më datë 8 nëntor ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, nr.rendor 41-80
Më datë 9 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjuhë-Letërsi, Mësuesi, nr.rendor 81-120
Më datë 10 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve në degën Gjeografi, Mësuesi, nr.rendor 1-45
Më datë 11 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degën Gjeografi, Mësuesi, nr.rendor 45-90
Më datë 14 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve degën Histori, Mësuesi
Më datë 15 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve GIS, Guidë turistike
Më datë 16-17 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi për të gjithë ata fitues të cilët nuk mundën të regjistrohen në datat e caktuara sipas grafikut të mësipërm.  

Nga datat 10-17 nëntor, ora 10:00-16:00 do të kryhet regjistrimi i fituesve Arkivistikë, Redaktori dhe Gazetari Investigative.

Për listën e plotë të fituesve Master profesional klikoni këtu…

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme