- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

FHF: Thirrje për aplikime për programin e doktoratës për vitin akademik 2022-2023, në Departamentin e Gjeografisë dhe në Departamentin e Historisë

Mbështetur në rregulloren “Për organizimin e programeve të studimit të doktoratës në Universitetin e Tiranës”, e miratuar nga Senati Akademik me vendim nr.8, datë 26.04.2921, vendimit të Rektorit të UT-së, prof.dr. Artan Hoxha, me nr.1074, datë 04.04.2222 dhe Dekanit të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, prof.dr. Sabri Laçi, me nr.417/1, datë 26.01.2023, në bashkëpunim me Departamentet përkatëse, të Gjeografisë dhe të Historisë, hapen aplikimet për programin e Doktoratës për vitin akademik 2022-2023.

AFATI I APLIKIMIT: 08 SHKURT 2023 – 10 MARS 2023

KRITERET

Departamenti i Gjeografisë në programin e studimit të doktoratës, nënfusha “Gjeografi”:

të ketë angazhim akademik pranë një institucioni të arsimit të lartë, apo të jetë personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë ose të zbatuar;
të ketë përfunduar studimet e larta në Gjeografi, Shkenca Humane, Shkenca Sociale, Shkenca Ekonomike, Shkenca Mjedisore, Shkenca Juridike, Shkenca Kompjuterike, Gjeodezi, Shkenca Agronomike, apo drejtime të tjera të lidhura me fushat e kërkimit doktoral, sipas aplikimit për hapjen e studimeve doktorale të depozituar nga FHF në MASR; dhe të zotërojë një diplomë të ciklit të dytë “Master i shkencave”, një diplomë të integruar të nivelit të dytë, ose një diplomë sipas sistemit të vjetër, apo titull akademik të barasvlershëm, të fituar jashtë vendit dhe të njohur nga organet kompetente;
të ketë rezultate të larta në studimet e ciklit të parë dhe të dytë, sipas përcaktimeve të njësive bazë;
të ketë mbrojtur një nga gjuhët e huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht ose spanjisht, në përputhje me nivelet e parashikuara në Udhëzimin Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar;
të ketë dy rekomandime nga persona, që kanë titullin akademik “Profesor i Asociuar” ose “Profesor”, të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit;
të mos jenë marrë masa disiplinore ndaj tij apo të mos jenë gjetur shkelje të rregullave të etikës së kërkimit shkencor, të të drejtave që burojnë nga pronësia intelektuale apo shkelje të rregullave kundër plagjiaturës, si edhe të vetëdeklarojë se është në gjendje të zbatojë standardet shkencore dhe etike.

Departamenti i Historisë në programin e studimit të dokotoratës, nënfusha “Histori” dhe “Marrëdhënie Ndërkombëtare”;

të ketë angazhim akademik pranë një institucioni të arsimit të lartë, apo të jetë personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë ose të zbatuar;
të ketë përfunduar studimet e larta në Histori, Shkenca Humane, Shkenca Sociale, Shkenca Ekonomike, Shkenca Juridike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, apo drejtime të tjera të lidhura me fushat e studimit doktoral, sipas aplikimit për hapjen e studimeve doktorale të depozituar nga FHF në MASR; dhe të zotërojë një diplomë të ciklit të dytë “Master i shkencave”, një diplomë të integruar të nivelit të dytë, ose një diplomë sipas sistemit të vjetër, apo titull akademik të barasvlershëm, të fituar jashtë vendit dhe të njohur nga organet kompetente;
të ketë rezultate të larta në studimet e ciklit të parë dhe të dytë, sipas përcaktimeve të njësive bazë;
të ketë mbrojtur një nga gjuhët e huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht ose spanjisht, në përputhje me nivelet e parashikuara në Udhëzimin Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar;
të ketë dy rekomandime nga persona, që kanë titullin akademik “Profesor i Asociuar” ose “Profesor”, të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit;
të mos jenë marrë masa disiplinore ndaj tij apo të mos jenë gjetur shkelje të rregullave të etikës së kërkimit shkencor, të të drejtave që burojnë nga pronësia intelektuale apo shkelje të rregullave kundër plagjiaturës, si edhe të vetëdeklarojë se është në gjendje të zbatojë standardet shkencore dhe etike.

Aplikimi për doktoratë do të bëhet pranë Zyrës së Sigurimit të Cilësisë së Brendshme dhe Karrierës (kati 3). Kontakti: blerina.gega@fhf.edu.al

Dosja e aplikimit dorëzohet çdo ditë punë nga ora 10:00-14:00.

Shkarkoni formularin e aplikimit këtu…

Shkarkoni mandatin e pagesës së tarifës së aplikimit këtu…

 

Mbështetur në rregulloren “Për organizimin e programeve të studimit të doktoratës në Universitetin e Tiranës”, e miratuar nga Senati Akademik me vendim nr.8, datë 26.04.2921, vendimit të Rektorit të UT-së, prof.dr. Artan Hoxha, me nr.1074, datë 04.04.2222 dhe Dekanit të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, prof.dr. Sabri Laçi, me nr.417/1, datë 26.01.2023, në bashkëpunim me Departamentet përkatëse, të Gjeografisë dhe të Historisë, hapen aplikimet për programin e Doktoratës për vitin akademik 2022-2023.

AFATI I APLIKIMIT: 08 SHKURT 2023 – 10 MARS 2023

KRITERET

Departamenti i Gjeografisë në programin e studimit të doktoratës, nënfusha “Gjeografi”:

të ketë angazhim akademik pranë një institucioni të arsimit të lartë, apo të jetë personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë ose të zbatuar;
të ketë përfunduar studimet e larta në Gjeografi, Shkenca Humane, Shkenca Sociale, Shkenca Ekonomike, Shkenca Mjedisore, Shkenca Juridike, Shkenca Kompjuterike, Gjeodezi, Shkenca Agronomike, apo drejtime të tjera të lidhura me fushat e kërkimit doktoral, sipas aplikimit për hapjen e studimeve doktorale të depozituar nga FHF në MASR; dhe të zotërojë një diplomë të ciklit të dytë “Master i shkencave”, një diplomë të integruar të nivelit të dytë, ose një diplomë sipas sistemit të vjetër, apo titull akademik të barasvlershëm, të fituar jashtë vendit dhe të njohur nga organet kompetente;
të ketë rezultate të larta në studimet e ciklit të parë dhe të dytë, sipas përcaktimeve të njësive bazë;
të ketë mbrojtur një nga gjuhët e huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht ose spanjisht, në përputhje me nivelet e parashikuara në Udhëzimin Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar;
të ketë dy rekomandime nga persona, që kanë titullin akademik “Profesor i Asociuar” ose “Profesor”, të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit;
të mos jenë marrë masa disiplinore ndaj tij apo të mos jenë gjetur shkelje të rregullave të etikës së kërkimit shkencor, të të drejtave që burojnë nga pronësia intelektuale apo shkelje të rregullave kundër plagjiaturës, si edhe të vetëdeklarojë se është në gjendje të zbatojë standardet shkencore dhe etike.

Departamenti i Historisë në programin e studimit të dokotoratës, nënfusha “Histori” dhe “Marrëdhënie Ndërkombëtare”;

të ketë angazhim akademik pranë një institucioni të arsimit të lartë, apo të jetë personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë ose të zbatuar;
të ketë përfunduar studimet e larta në Histori, Shkenca Humane, Shkenca Sociale, Shkenca Ekonomike, Shkenca Juridike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, apo drejtime të tjera të lidhura me fushat e studimit doktoral, sipas aplikimit për hapjen e studimeve doktorale të depozituar nga FHF në MASR; dhe të zotërojë një diplomë të ciklit të dytë “Master i shkencave”, një diplomë të integruar të nivelit të dytë, ose një diplomë sipas sistemit të vjetër, apo titull akademik të barasvlershëm, të fituar jashtë vendit dhe të njohur nga organet kompetente;
të ketë rezultate të larta në studimet e ciklit të parë dhe të dytë, sipas përcaktimeve të njësive bazë;
të ketë mbrojtur një nga gjuhët e huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht ose spanjisht, në përputhje me nivelet e parashikuara në Udhëzimin Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar;
të ketë dy rekomandime nga persona, që kanë titullin akademik “Profesor i Asociuar” ose “Profesor”, të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit;
të mos jenë marrë masa disiplinore ndaj tij apo të mos jenë gjetur shkelje të rregullave të etikës së kërkimit shkencor, të të drejtave që burojnë nga pronësia intelektuale apo shkelje të rregullave kundër plagjiaturës, si edhe të vetëdeklarojë se është në gjendje të zbatojë standardet shkencore dhe etike.

Aplikimi për doktoratë do të bëhet pranë Zyrës së Sigurimit të Cilësisë së Brendshme dhe Karrierës (kati 3). Kontakti: blerina.gega@fhf.edu.al

Dosja e aplikimit dorëzohet çdo ditë punë nga ora 10:00-14:00.

Shkarkoni formularin e aplikimit këtu…

Shkarkoni mandatin e pagesës së tarifës së aplikimit këtu…

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme