- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

MAS: Për procedurat e financimit të studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar

Me propozim të MAS është miratuar vendimi nr. 386 datë 01.06.2022, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetje financiare të studentëve të shkëlqyer e studenteve, që ndjekin këto programe në institucionet publike të arsimit të lartë”, i cili parashikon në pikën 8, se ministri përcakton rregullat e hollësishme për afatet e aplikimit, shqyrtimi dhe porcedurat për përcaktimin e masës dhe të mënyrës së financimit.

Në zbatim të këtij udhëzimi është miratuar udhëzimi nr. 30, datë 04.11.2022, “Për përcaktimin e rregullave dhe afateve të aplikimit, si dhe procedurat të përcaktimit të masës dhe mënyrës së financimit të studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar”
Për të aplikuar sipas formularit model kliko këtu…
Aplikimi për përfitimin e mbështetjes financiare për rezultate të shkëlqyera apo ndjekës së programeve prioritare, do të bëhet nga studentët pranë AKFAL-it.

Shkresa e MAS kliko këtu…
Udhëzimi nr. 30, datë 04.11.2022 kliko këtu…
Formulari i aplikimit për përfitim të mbështetjes financiare kliko këtu…

 

Me propozim të MAS është miratuar vendimi nr. 386 datë 01.06.2022, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetje financiare të studentëve të shkëlqyer e studenteve, që ndjekin këto programe në institucionet publike të arsimit të lartë”, i cili parashikon në pikën 8, se ministri përcakton rregullat e hollësishme për afatet e aplikimit, shqyrtimi dhe porcedurat për përcaktimin e masës dhe të mënyrës së financimit.

Në zbatim të këtij udhëzimi është miratuar udhëzimi nr. 30, datë 04.11.2022, “Për përcaktimin e rregullave dhe afateve të aplikimit, si dhe procedurat të përcaktimit të masës dhe mënyrës së financimit të studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar”
Për të aplikuar sipas formularit model kliko këtu…
Aplikimi për përfitimin e mbështetjes financiare për rezultate të shkëlqyera apo ndjekës së programeve prioritare, do të bëhet nga studentët pranë AKFAL-it.

Shkresa e MAS kliko këtu…
Udhëzimi nr. 30, datë 04.11.2022 kliko këtu…
Formulari i aplikimit për përfitim të mbështetjes financiare kliko këtu…

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme