- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Mbi procedurat e aplikimit të shtetasve të huaj me diploma të huaja të shkollës së mesme

Bazuar në udhëzimin e Ministres së Arsimit dhe Sportit nr. 16, datë 29.06.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, datë 15.05.2019 ”Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar, pika 1 germa d/ii në lidhje me procedurat e aplikimit të shtetasve të huaj me diplomë të huaj të shkollës së mesme, ju informojmë se afatet e aplikimit do të jenë në datat 05-12 Shtator 2022.

Bazuar në udhëzimin e Ministres së Arsimit dhe Sportit nr. 16, datë 29.06.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, datë 15.05.2019 ”Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar, pika 1 germa d/ii në lidhje me procedurat e aplikimit të shtetasve të huaj me diplomë të huaj të shkollës së mesme, ju informojmë se afatet e aplikimit do të jenë në datat 05-12 Shtator 2022.

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme