- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Për njohje nga studentët e vitit të parë, cikli i parë bachelor

“Per njohjen nga studentët e vitit të I-rë, Cikli i Parë (BA), të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 27, datë 02.08.2022 të MAS dhe zbatimin nga strukturat përgjegjëse të FHF-UT” klikoni këtu…

 

“Per njohjen nga studentët e vitit të I-rë, Cikli i Parë (BA), të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 27, datë 02.08.2022 të MAS dhe zbatimin nga strukturat përgjegjëse të FHF-UT” klikoni këtu…

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme