- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT

Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, Komisioni ad hoc me Vendimin me nr. 2 date 14.07.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT, shpall fitues Znj. Loreta Loli.

 

Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, Komisioni ad hoc me Vendimin me nr. 2 date 14.07.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF, UT, shpall fitues Znj. Loreta Loli.

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme