- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Shkolla verore “Digital Humanities” 03-07 korrik 2023

Duke qenë se në ditët e sotme ????????̈???????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????̈ po zë gjithnjë e më shumë hapësira si në mënyrën e mësimdhënies ashtu edhe në profilet e ???????????????????????? ​ ???????? ​ ????????????????, ne e konsiderojmë si domosdoshmëri aftësimin e studentëve të historisë dhe të shkencave albanologjike në fushat teknologjike e digjitale. Fillimisht përdorimi i teknologjisë është i domosdoshëm në punën arkivore. Shumë arkiva jo vetëm që po digjitalizojnë gjithmonë e më shumë dokumente, por po ofrojnë shërbimet e tyre edhe online. Kësisoj, sfida kryesore nuk është më aksesi te dokumentet, siç ndodhte ???????????????? 20 ????????????????????????????, por aftësia për t’i lexuar, studiuar, komentuar, analizuar e përkthyer këto dokumente, që tashmë janë me mijëra online të aksesueshëm. Në këtë shkollë verore synojmë që të përgatisim, trajnojmë e aftësojmë studiuesit dhe studentët e Historisë dhe të interesuarve në fusha të tjera jo vetëm për metodat e kërkimit dhe evidentimit të dokumente përmes mekanizmave online, por edhe përftimin e aftësive të nevoshme për të kryer procesin teknik të digjitalizmit dhe promovimit të tyre. Proceset digjitale janë, githashtu, shumë prezente në pasuritë kulturore e muzeale dhe aftësimi i studentëve për t’u përfshirë në këto procese të reja e mjaft të domosdodshme në ditët e sotme do të përbëjnë një vlerë të shtuar në formimin e tyre akademik.

???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????̈???????????????? ????????????????????????????????̈ të ciklit të parë (????????????????????) dhe të dytë të studimeve (????????????????????) nga Departamenti i Historisë dhe departamentet e tjera të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, por edhe studentë e të interesuar të tjerë, që dëshirojnë të vijnë në kontakt dhe të njohin më thellë proceset e digjitalizimit në shkencat humane.
Shkolla verore do të zhvillohet nga data ​ ​ ???????????????????? ​ , në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, ndërsa një pjesë e leksioneve dhe workshopeve do të zhvillohen në mjediset e UBT në Kosovë.
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????̈???????????? ????????̈ ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ????????̈???????????????????????????????? ???? ???????????? ????????̈ ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????. Studentët pjesëmarrës do të jenë në nivelin fillestar, pa njohuri paraprake, ose me njohuri bazike mbi teknologjinë digjitale. Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të ndërmarrë hapat e parë në teknoolgjinë e informacionit.
???????? ????????̈???????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????̈???? ????????????????????????, ????????̈ ????????????????????????̈ ????????????????????????????????̈???? ???????? ????????̈ ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ????????̈ ????????????????????̈????????????????????????????.

Duke qenë se në ditët e sotme ????????̈???????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????̈ po zë gjithnjë e më shumë hapësira si në mënyrën e mësimdhënies ashtu edhe në profilet e ???????????????????????? ​ ???????? ​ ????????????????, ne e konsiderojmë si domosdoshmëri aftësimin e studentëve të historisë dhe të shkencave albanologjike në fushat teknologjike e digjitale. Fillimisht përdorimi i teknologjisë është i domosdoshëm në punën arkivore. Shumë arkiva jo vetëm që po digjitalizojnë gjithmonë e më shumë dokumente, por po ofrojnë shërbimet e tyre edhe online. Kësisoj, sfida kryesore nuk është më aksesi te dokumentet, siç ndodhte ???????????????? 20 ????????????????????????????, por aftësia për t’i lexuar, studiuar, komentuar, analizuar e përkthyer këto dokumente, që tashmë janë me mijëra online të aksesueshëm. Në këtë shkollë verore synojmë që të përgatisim, trajnojmë e aftësojmë studiuesit dhe studentët e Historisë dhe të interesuarve në fusha të tjera jo vetëm për metodat e kërkimit dhe evidentimit të dokumente përmes mekanizmave online, por edhe përftimin e aftësive të nevoshme për të kryer procesin teknik të digjitalizmit dhe promovimit të tyre. Proceset digjitale janë, githashtu, shumë prezente në pasuritë kulturore e muzeale dhe aftësimi i studentëve për t’u përfshirë në këto procese të reja e mjaft të domosdodshme në ditët e sotme do të përbëjnë një vlerë të shtuar në formimin e tyre akademik.

???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????̈???????????????? ????????????????????????????????̈ të ciklit të parë (????????????????????) dhe të dytë të studimeve (????????????????????) nga Departamenti i Historisë dhe departamentet e tjera të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, por edhe studentë e të interesuar të tjerë, që dëshirojnë të vijnë në kontakt dhe të njohin më thellë proceset e digjitalizimit në shkencat humane.
Shkolla verore do të zhvillohet nga data ​ ​ ???????????????????? ​ , në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, ndërsa një pjesë e leksioneve dhe workshopeve do të zhvillohen në mjediset e UBT në Kosovë.
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????̈???????????? ????????̈ ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ????????̈???????????????????????????????? ???? ???????????? ????????̈ ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????. Studentët pjesëmarrës do të jenë në nivelin fillestar, pa njohuri paraprake, ose me njohuri bazike mbi teknologjinë digjitale. Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të ndërmarrë hapat e parë në teknoolgjinë e informacionit.
???????? ????????̈???????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????̈???? ????????????????????????, ????????̈ ????????????????????????̈ ????????????????????????????????̈???? ???????? ????????̈ ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ????????̈ ????????????????????̈????????????????????????????.

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme