- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Shpallet fituesi për konkursin e zhvilluar për vendin e punës personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”, në Departamentin e Gjuhësisë

Në zbatim të nenit 64 pika 1 e Ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67, pika 7 e Statutit të Universitetit të Tiranës, mbështetur në kriteret e shpallura në Buletinin e Prokurimeve Publike Nr. 82, datë 02.10.2023, dhe në Vendimin nr. 4, datë 07.11.2023 të Komisionit ad hoc, bëjmë me dije se:

MS.c. Anxhela Lepuri, shpallet fituese për konkursin e zhvilluar për vendin e punës personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”, në Departamentin e Gjuhësisë, në Fakultetin e Historisë, Universiteti i Tiranës.

 

Në zbatim të nenit 64 pika 1 e Ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67, pika 7 e Statutit të Universitetit të Tiranës, mbështetur në kriteret e shpallura në Buletinin e Prokurimeve Publike Nr. 82, datë 02.10.2023, dhe në Vendimin nr. 4, datë 07.11.2023 të Komisionit ad hoc, bëjmë me dije se:

MS.c. Anxhela Lepuri, shpallet fituese për konkursin e zhvilluar për vendin e punës personel akademik të kategorisë “Asistent – Lektor”, në Departamentin e Gjuhësisë, në Fakultetin e Historisë, Universiteti i Tiranës.

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme