- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Shpallet lista e kandidatëve fitues të ciklit të tretë të studimeve doktorale, Departamenti i Historise, viti akademik 2023-2024

Në vazhdimësi të procedurës për pranimin e studentëve, për ciklin e tretë të studimeve doktorale, “Komisioni ad-hoc”, i ngritur pranë Departamentit  të Historisë, në mbledhjen e e tij të datës 22.02.2024, pasi shqyrtoi dosjet e aplikantëve, mbështetur në ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RepublikënNë vazhdimësi të procedurës për pranimin e studentëve, për ciklin e tretë të studimeve doktorale, “Komisioni ad-hoc”, i ngritur pranë Departamentit  të Historisë, në mbledhjen e e tij të datës 22.02.2024, pasi shqyrtoi dosjet e aplikantëve, mbështetur në ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme