- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Thirrje për pjesëmarrje në Forumin Studentor III

Të dashur studentë!

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (UT) zhvillon Forumi Studentor III me temë “Klubet studentore dhe jeta universitare”, më datë 16 dhjetor 2022.
Synimi i këtij forumi është të prezantojë objektivat, fokusin e punës dhe nismat e deritanishme të klubeve studentore të Fakultetit tonë, por edhe të klubeve të tjera studentore nga fakultete të tjera të UT-së apo të universiteteve të tjera.
Forumi studentor, që po shndërrohet në një traditë të bukur të organizimeve studentore në FHF, në edicionin e tij të tretë, organizohet nën kujdesin e Këshillit Studentor dhe do të shërbejë për të ndarë përvojat sa iu takon sfidave, rrugëtimit dhe perspektivave të klubeve studentore. Në forum do të diskutohet në lidhje me përmirësimin e jetës universitare dhe rolin e klubeve studentore në këtë drejtim.
Për t’u bërë pjesë e këtij forumi, si referues, jeni të lutur të aplikoni duke dorëzuar referimin tuaj 1-5 faqe ose një përmbledhje të shkurtër të tij, në adresën e : forumistudentor@fhf.edu.al , brenda datës 12 dhjetor 2022.
Referimi juaj duhet të paraqesë një prezantim klubit studentor dhe mund të strukturohet si vijon:
Emri dhe fokusi i klubit studentor, ku ju bëni pjesë.
Objektivat dhe qëllimet e veprimtarisë së klubit studentor.
Aktivitete dhe nisma të realizuara me sukses.
Sfidat me të cilat jeni përballur dhe sugjerime si mund të shmangen ato.
Planet afatshkurtra dhe afatgjata për veprimtari që synoni të realizoni në të ardhmen.
Dobitë e institucionit prej angazhimit dhe veprimtarive të klubit tuaj studentor.
Rëndësia e klubeve dhe organizimeve studentore për të përmirësuar cilësinë e jetës universitare.
Për secilin klub studentor mund të referojnë 1-3 anëtarë të klubit, të cilët do të jenë edhe autorë të referimeve. Referimet do të botohen në një vëllim të posaçëm, siç ka ndodhur edhe në forumet e tjera studentore që Fakulteti ynë ka organizuar.

Të dashur studentë!

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (UT) zhvillon Forumi Studentor III me temë “Klubet studentore dhe jeta universitare”, më datë 16 dhjetor 2022.
Synimi i këtij forumi është të prezantojë objektivat, fokusin e punës dhe nismat e deritanishme të klubeve studentore të Fakultetit tonë, por edhe të klubeve të tjera studentore nga fakultete të tjera të UT-së apo të universiteteve të tjera.
Forumi studentor, që po shndërrohet në një traditë të bukur të organizimeve studentore në FHF, në edicionin e tij të tretë, organizohet nën kujdesin e Këshillit Studentor dhe do të shërbejë për të ndarë përvojat sa iu takon sfidave, rrugëtimit dhe perspektivave të klubeve studentore. Në forum do të diskutohet në lidhje me përmirësimin e jetës universitare dhe rolin e klubeve studentore në këtë drejtim.
Për t’u bërë pjesë e këtij forumi, si referues, jeni të lutur të aplikoni duke dorëzuar referimin tuaj 1-5 faqe ose një përmbledhje të shkurtër të tij, në adresën e : forumistudentor@fhf.edu.al , brenda datës 12 dhjetor 2022.
Referimi juaj duhet të paraqesë një prezantim klubit studentor dhe mund të strukturohet si vijon:
Emri dhe fokusi i klubit studentor, ku ju bëni pjesë.
Objektivat dhe qëllimet e veprimtarisë së klubit studentor.
Aktivitete dhe nisma të realizuara me sukses.
Sfidat me të cilat jeni përballur dhe sugjerime si mund të shmangen ato.
Planet afatshkurtra dhe afatgjata për veprimtari që synoni të realizoni në të ardhmen.
Dobitë e institucionit prej angazhimit dhe veprimtarive të klubit tuaj studentor.
Rëndësia e klubeve dhe organizimeve studentore për të përmirësuar cilësinë e jetës universitare.
Për secilin klub studentor mund të referojnë 1-3 anëtarë të klubit, të cilët do të jenë edhe autorë të referimeve. Referimet do të botohen në një vëllim të posaçëm, siç ka ndodhur edhe në forumet e tjera studentore që Fakulteti ynë ka organizuar.

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme